GPX animátor

Nový program GPX animátor od Martina Ždilu umožňuje vizualizovať zaznamenanú trasu v gpx formáte a následne z nej urobiť video s podkladovou mapou. Aby sme mohli program používať a následne vytvoriť video z generovaných obrázkov, budeme potrebovať programy Java, FFmpeg a samotný Martinov jar program.

1) stiahneme si FFmpeg a rozbalíme ho do adresára, napr. C:\ffmpeg

2) do systému pridáme cestu k adresáru s binárkou, aby vedel spustiť ffmpeg z príkazového riadku

Klikneme na Start -> Control Panel -> System and Maintenance -> System -> Advanced System Settings -> Enviromental Variables -> a klikneme na PATH aby sme editovali systémové premenné

Do poľa PATH pridáme nasledovný riadok (ak sa v riadku už niečo nachádza, nezabudnime pridať pred text bodkočiarku):

;C:\ffmpeg\bin

Reštartujeme systém, aby sa uplatnili nastavenia.

3) samotný GPX animátor spustíme z príkazového riadku príkazom

java -jar GpxAnimator.jar --input track.gpx --tms-url-template http://c.freemap.sk/T/{zoom}/{x}/{y}.png --zoom 13

Prípadne môžeme nastaviť ostatné položky.

Voľby nastavenia môžeme vyvolať príkazom

java -jar GpxAnimator.jar --help
–input input GPX filename; can be provided multiple times for multiple tracks
–output output filename template for saved frames; default frame%08d.png
–label text displayed next to marker; can be specified multiple times if multiple tracks are provided
–color track color in #RRGGBB representation; can be specified multiple times if multiple tracks are provided
–line-width track line width in pixels; can be specified multiple times if multiple tracks are provided; default 2.0
–time-offset time offset for track in seconds; can be specified multiple times if multiple tracks are provided
–forced-point-time-interval interval between adjanced GPS points in milliseconds – useful for GPX files with missing point time information; if specified, absolute time must be set with –time-offset option; can be specified multiple times if multiple tracks are provided; 0 for no forcing; default 0
–tail-duration latest time of highlighted tail in seconds; default 3600
–margin margin in pixels; default 20
–speedup speed multiplication of the real time; default 1000.0; complementary to –total-time option
–total-time total length of video in seconds; complementary to –speedup option
–fps frames per second; default 30.0
–width video width in pixels; if not specified but –zoom option is specified, then computed from GPX bounding box and margin, otherwise 800
–height video height in pixels; if unspecified, it is derived from width, GPX bounding box and margin
–zoom map zoom typically from 1 to 18; if not specified and –tms-url-template option is used then it is computed from –width option
–tms-url-template slippymap (TMS) URL template for background map where {x}, {y} and {zoom} placeholders will be replaced; for example use http://tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png for OpenStreetMap
–background-map-visibility visibility of the background map in %, default 50.0
–font-size datetime text font size; default 12; set to 0 for no date text
–keep-idle don’t skip parts where no movement is present
–flashback-color color of the idle-skipping flashback effect in #AARRGGBB representation; default is opaque white – #ffffffff
–flashback-duration idle-skipping flashback effect duration in milliseconds; set to 0.0 for no flashback; default 250.0
–debug toggle debugging

4) program začne generovať obrázky

5) vytvoríme video z obrázkov príkazom

ffmpeg -i frame%08d.png -vcodec mpeg4 -b 3000k -r 30.0 video.avi

 

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Loading...
2 746 zobrazení

0 odpovedí na “GPX animátor”

  1. […] Vďaka Martinovi Ždilovi môžete používať GPX animátor na vizualizáciu vašich výletov, či mapping party. Podrobnosti nájdete v samostatnom článku. […]

Pridaj komentár